δύναμαι
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2022
ink + acrylic

Aeipathy III
20 x 20 cm / 7.8" x 7.8"
acrylic painting on clay

Koi no yokan
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2022
ink + acrylic

Léopold's plan III
13 x 18 cm / 5,1" x 7"
2021
ink on paper + acrylic painting

Gerascophobia 2
50 x 70 cm / 19.6″ x 27.5″
2023
ink on paper

Eleutheromania
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2023
ink + coton thread

κεφι
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2022
ink on paper + acrylic painting

Aeipathy
84 x 68 cm / 33″ x 26.7″
2023
acrylic on canva

ελαφρότητα
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2023
acrylic + ink + coton thread

αὐτάρκεια
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2023
ink on paper

ανηδονή
50 x 70 cm / 19.7″ x 27.5″
2023
ink+ acrylic on paper

Ailurophilia
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2023
ink on paper

Cherophobia
30 x 40 cm / 11,8" x 15,7"
2021
ink on paper + acrylic painting

Anagapesis
21 x 29,7 cm / 8,2" x 11,6"
2021
ink on paper + acrylic painting

γυνή
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2021
ink on paper + acrylic painting + cotton thread

ATYCHIPHOBIA
50 x 70 cm / 19.7″ x 27.5″
2018
ink on paper

θυμός
50 x 70 cm / 19,6" x 27,5"
2021
ink on paper

χρηστότης
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2021
ink on paper + acrylic painting

παράνοια
20 x 20 cm / 7,8" x 7,8"
2021
acrylic painting

ἀναστάσις
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2021
ink on paper + acrylic painting

MADRE
42 x 59,4 cm / 16,5" x 23,2"
2021
ink on paper + acrylic painting

Λαοκόω
70 x 100 cm / 27,5" x 39,3"
2022
ink on paper + acrylic painting

σωφροσύνη
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2021
ink on paper + acrylic painting

γνῶθι σεαυτόν
70 x 100 cm / 27,5" x 39,3"
2021
ink on paper + acrylic painting

φιλαυτία
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2021
ink on paper + sewing + acrylic painting

αμφιθυμία
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2021
ink on paper + acrylic painting

μοῖρα
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2021
ink on paper + cotton thread + acrylic painting

αναχώρηση
50 x 70 cm / 19.7″ x 27.5″
2020
ink on paper + acrylic painting

ἀνάμνησις
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2020
ink on paper + 24k gold leaves

APATHEIA
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2018
ink on paper

πνεῦμα 2
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2021
ink on paper + acrylic painting

Oνειροι
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2020
ink on paper + acrylic painting

χείρ 5
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2020
ink on paper + acrylic painting

Φρύνη
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2020
ink on paper + acrylic painting

Ψυχη
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2020
ink on paper + acrylic painting

LACRIMOSA
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2020
ink on paper + acrylic painting

APHRODITE
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2020
ink on paper + acrylic painting

Θέα
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2020
ink on paper + 24k gold leaves

NIKE
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2020
ink on paper + acrylic painting

Χάριτες
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2020
ink on paper + acrylic painting

MARBRE #5
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2020
ink on paper + acrylic painting

ἀγάπη
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2019
ink on paper + acrylic painting

RESILIENCE
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2019
ink on paper + acrylic painting

βασιλεύς 2
21 x 29,7 cm / 8,2" x 11,6"
2021
ink on paper + acrylic painting

OMMETAPHOBIA
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2019
ink on paper + acrylic painting

ACROPHOBIA
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2019
ink on paper + acrylic painting

ANADYOMENE II
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2020
ink on paper + collage

I WILL POSSESS YOUR HEART
29.7 x 42 cm / 11.7″ x 16.5″
2019
ink on paper + acrylic painting